logo anildarya

حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی توسط آنیل دریا

شرکت بین المللی آنیل دریا در خدمات حمل و نقل ریلی می‌تواند برای شما باتوجه به محصول و کالایی که دارید برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهد و هر یک از واگن‌های زیر را از کشورهای CIS برایتان محیا سازد:

برای درخواست استعلام قیمت آنلاین فرم زیر را پر کنید:

حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی توسط آنیل دریا

شرکت بین المللی آنیل دریا در خدمات حمل و نقل ریلی می‌تواند برای شما باتوجه به محصول و کالایی که دارید برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهد و هر یک از واگن‌های زیر را از کشورهای CIS برایتان محیا سازد:

برای درخواست استعلام قیمت آنلاین فرم زیر را پر کنید:

حمل و نقل ریلی